top of page

Zadbaj o formę po raz ostatni

Profesjonalne, certyfikowane programy fitness mają na celu pomóc Ci osiągnąć i utrzymać cele w zakresie zdrowia i sprawności. Wybierz pakiet usług odpowiedni do Twoich ambicji i stylu życia.

1 na 1
Prywatny trening personalny

The Personal Training investment packages require a three-month commitment for desired results and long-lasting success in your fitness journey.

Reasons to commit to a three-month program:

Time for Progression: Your body needs time to adapt and experience noticeable changes.

 

Habit Formation: Three months allows you to establish a regular exercise routine and integrate fitness into your lifestyle.

 

Comprehensive Approach: The program covers various aspects of fitness, ensuring optimal results and a healthier lifestyle.

 

Accountability and Support: Your trainer provides expertise and support throughout the program.

 

Transformation and Sustainable Results: Committing to three months ensures long-term success and sustainable habits for lasting fitness results.

 • FIT

  1749CAD
  Get 25 x 60 Min Private Sessions
  Ważny przez 12 tygodni/e
 • FIT PLUS

  2159CAD
  Get 36 x 60 Min Private Sessions
  Ważny przez 12 tygodni/e
 • SUPER FIT

  2497CAD
  Get 50 x 60 Min Private Sessions
  Ważny przez 12 tygodni/e

Półprywatny trening personalny

Program Półprywatny FitTogether jest idealny dla wcześniej utworzonych kameralnych grup do 4 osób.

Podział inwestycji sprawia, że jest ona bardziej przystępna dla każdej osoby.

Trening ze znanymi Ci osobami tworzy wspierające i motywujące środowisko, ponieważ koleżeństwo i odpowiedzialność w grupie prowadzą do większego zaangażowania i przyjemności podczas całego programu szkoleniowego.

Dołączając do wstępnie utworzonej grupy, doświadczasz oszczędności finansowych i wzmacniasz silną więź ze swoimi partnerami treningowymi, dzięki czemu podróż fitness staje się jeszcze bardziej satysfakcjonująca.

 • 2-on-1

  1257CAD
  Group of 2 - Price Is Per Person
  Ważny przez 6 miesiące/y
  • Get 35 x 60 Min. Semi-Private Sessions Over 6 Months
  • Youth 12-18 trains FREE
 • 3-ON-1

  947CAD
  Group of 3 - Price Is Per Person
  Ważny przez 6 miesiące/y
  • Get 35 x 60 Min. Semi-Private Sessions Over 6 Months
  • Youth 12-18 trains FREE
 • 4-ON-1

  757CAD
  Group of 4 - Price Is Per Person
  Ważny przez 6 miesiące/y
  • Get 35 x 60 Min. Semi-Private Sessions Over 6 Months
  • Youth 12-18 trains FREE

6-pak
Członkostwo próbne

 

 

Unsure where to start?

 

Want to get to know the service?

Grab the SIX-PACK Trial Package! 

 

What you get:

 

✅ A private onboarding session, including a basic fitness assessment

✅ 6 personal training sessions of your choice, including FitTogether

✅ Unlimited Classes

✅ Recipe pack based on your nutritional preferences


 

WHAT AN AMAZING DEAL!

 • THE-SIX-PACK

  477CAD
  Try It First: 1-on-1 Personal Training
  Ważny przez 6 tygodni/e
  • Strength Training
  • Private Consultation
  • Weight Loss
  • Muscle Tone
  • Stretch & Mobility
  • Posture Correction
  • FitTogether
  • Core Strength
  • Fit-Camp

Specialty Classes

Specialty Classes

Elevate Your "Fit Over 40" Journey with Trainer Marta!

In search of a fitness experience that's vibrant, captivating, and fulfilling?

 

Trainer Marta is your answer!

Dive into sessions that blend the focused intensity of personal training with the exhilarating energy of group classes. Build bonds with fellow fitness enthusiasts who share your passion and drive.

 

Why Marta?


Her unwavering dedication to your success sets her apart!

 

Marta recognizes the ever-changing demands of life. She understands the desire for flexibility and the hesitations many have towards long-term commitments. Whether you're navigating tight schedules or budget constraints, Marta has crafted a solution.

 

Marta's Solution:


Specialized short term (6-15 weeks) small group training classes.

 

Benefits Include:

✅   Scheduling flexibility tailored to your needs

✅  Engaging and consistent workouts

✅   No overwhelming long-term commitments

 ✅  A sense of personal empowerment and accomplishment

 

Ready to elevate your fitness journey?

Discover the upcoming group training program and reserve your spot today!

bottom of page